basma značenje

basma, bajalica; arhaična verbalna formula iz nar. medicine, u prozi ili u stihu.