Basler značenje

Basler, Đuro (1917–90), hrv. arheolog i konzervator u Sarajevu. Bavio se prapoviješću i antikom. Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini; Kršćanska arheologija.