Baskin značenje

Baskin, Leonard (1922–2000), am. kipar; na simbolički način povezivao čovjekolike i životinjske oblike (Čovjek ptica).