baskijski jezik značenje

baskijski jezik (bask. euskara), jezik Baska, jedini neindoeur. jezik u Z Europi (Španjolska, Francuska); rodoslovno osamljen, do danas mu nisu utvrđene genetske veze (možda srodan kavkaskim jezicima).