baskijska kapa značenje

baskijska kapa, tamnomodra kapa bez štita i oboda, kakvu nose Baski; u nas je zovu francuska kapa.