Baski značenje

Baski (španj. Vascos, franc. Basques, baskijski Euskaldunak), narod u pirenejskoj regiji Biskajskoga zaljeva, u S Španjolskoj (o. 900 000 pripadnika) i JZ Francuskoj (o. 80 000). Jedan su od najstarijih neindoeur. naroda u Europi. Jezik.im je baskijski (euskara). Oduprli se Rimljanima, Germanima, Španjolcima, Francuzima i očuvali svoje etničke posebnosti i jezik. Zbog opiranja madridskom centralizmu, u 19. i 20. st. mnogi su B. emigrirali u Ameriku. U Španj. građanskom ratu i Baski su se borili na suprotnim stranama. Snažan pokret za samostalnost Baskije, unatoč visokoj kulturnoj, jezičnoj i adm. autonomiji nakon Francove smrti (→ ETA).