Basinger značenje

Basinger, Kim (1953), am. filmska glumica. Nikad ne reci nikad;, Devet i pol tjedana; Batman; Povjerljivo Los angeles.