Bartholomaeus Anglicus značenje

Bartholomaeus Anglicus (13. st.), engl. enciklopedist; autor popularnog djela O svojstvima stvari (19 sv.).