Barth značenje

Barth, Paul (1858–1922), njem. sociolog i pedagog; u djelu Filozofija povijesti kao sociologija kritizira tzv. historijski materijalizam.