Barrymore značenje

Barrymore, Ethel (pr. ime E. Mae Blythe) (1879–1959), am. glumica; jedna od najvećih glumica am. kazališta; na filmu zapažen tumač karakternih uloga.