barrel značenje

barrel (engl.: bačva, iz starofranc.), naziv mnogih angloam. jedinica obujma (pa i mase), iznosa od 31 do 42 gallona, ovisno o državi, robi i namjeni. U međunar. trgovini naftom i derivatima upotrebljava se naftni barel (engl. petroleum barrel), koji iznosi 42 US gallona, približno 159 litara.