Barrault značenje

Barrault, Jean-Louis (1910–94), franc. kaz. i film. glumac i kaz. redatelj. Inovativan; vrstan pantomimičar; na filmu povremeno glumi zanimljive karakterne uloge. Smiješna drama; Djeca raja; Fantastična simfonija; čovjek čovjeku; Anđeo noći.