Baronio značenje

Baronio, Cesare (1538–1607), tal. oratorijanac, od 1596. kardinal, crkveni povjesničar. Crkveni anali.