Barić značenje

Barić, Henrik (1888–1957), hrv. lingvist; djelovao uglavnom u Beogradu i Sarajevu; proučavao indoeur. i romanske jezike, predslav. jezike na Balkanu, os. ilirske jezične ostatke i albanski. Ilirske jezične studije; Jezične studije, I–III.