barbarizam značenje

barbarizam (grč. preko lat. i franc.), riječ ili izraz koji se drži neprikladnim u knjiž. jeziku jer je dijalektalan, nepravilan, nepotrebno ili loše preuzet iz tuđeg jezika.