Barbados značenje

Barbados, najistočniji otok u skupini Windward, Mali Antili, i istoimena država; 431 km2, 260 500 st. Gl. grad Bridgetown. Stanovnici crnci (92%), bijelci (3%) i dr. Službeni jezik engleski. Šećerana, destilerija ruma. – pov Španj. došljaci nakon 1519. raselili su indijanske starosjedioce (Aravačane i Karaibe) odvodeći ih kao roblje. 1627. naselili se brit. plantažeri; od 1652. B. je krunska kolonija. 1966. stječe neovisnost. član Commonwealtha i, od 1967., Organizacije am. država. Nakon nezavisnosti održao je polit. stabilnost; na vlasti se smjenjuju Demokratska radnička stranka i Radnička stranka Barbadosa. God. 1994. za premijera je izabran Owen Arthur (ponovno 1999).