Banovina značenje

Banovina (Banija), regija u sr. dijelu Hrvatske; brežuljkasti kraj između rijeka Kupe i Une te Korduna na Z. Znatan je dio pov. pod šumom. Poljodjelstvo i ind. (drvna, tekst. i prehr.). Izrazito depopulacijsko područje (ratni gubitci i protjerivanja stanovništva za Domovinskoga rata). Početkom 1990-ih većinsko sprsko stan. Gl. središte: Petrinja, ostala naselja: Dvor, Glina i Hrvatska kostajnica.