Banjaluka značenje

Banjaluka, grad.html'>grad.na Vrbasu u SZ Bosni; 143 000 st. Kult. središte SZ Bosne; sveuč., stručne škole, muzej, arhiv. – pov Prvi se put spominje 1494. kao jedna od utvrda Jajačke banovine. Turci je zaposjeli 1527. pošto su branitelji zapalili grad. Od 1553. sjedište Bosanskog sandžaka, 1580–1638. bos. beglerbega, a od 1851. Banjalučkog okruga. Od 1587. sjedište kadiluka, a od konca 17. st. i banjalučkog kapetana. 1878. austr. vojska zauzima grad. Stradala u potresu 1969. Još u srednjem vijeku ondje je bio franjevački samostan. Za tur. vladavine podignute su brojne džamije (Ferhadija 1579., Arnaudija 1595. te Careva džamija), koje su srp. vlasti u ratu 1992–94. porušile. Sjedište Banjalučke biskupije (1881), Banjalučko-bihaćke mitropolije (1900) i Muftijskog ureda (1910). Početkom rata u BiH 1992. zauzele su je srp. snage, koje proganjaju hrvatsko i bošnjačko stanovništvo. Nakon Daytonskog sporazuma (1995), postala je sjedište srp. entiteta u BiH.