Bandung značenje

Bandung, grad na otoku Javi, Indonezija; 2 429 000 st. Sveuč. Kem., tekst., elektrotehn., prehr. industrija. → Bandunška konferencija.