banderola značenje

banderola (tal.). 1. Papirnata vrpca na kojoj su označene trošarinske pristojbe (na bocama pića, kutijama žigica i sl.) kao dokaz da su naplaćene. 2. Vrpca na bubnjevima i trubljama. 3. Zastavica na jarbolu ili koplju. 4. lik traka s natpisom koji pobliže označuje prikazani događaj ili osobu.