band značenje

band (engl.), instrumentalni ansambl različita sastava, većeg orkestralnog (big b.), manjeg, solističkog (small b. ili combo) i sl.