ban značenje

ban (mongolski bajan: bogat, raskošan), naziv avarskog podrijetla za visokoga drž. dostojanstvenika prvotno u Hrvatskoj, a poslije i u drugim južnoslav. zemljama, uglavnom u funkciji kraljevskog namjesnika. Od kraja 12. st. spominju se dva b., jedan za Hrvatsku i Slavoniju, drugi za Dalmaciju. U Bosni (12–14. st.) b. je vladao kao nasljedni vladar. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca zvanje bana postoji u Hrvatskoj do Vidovdanskog ustava (1921); ponovno uvedeno 1929. razdiobom države na 9 banovina.