bambus značenje

bambus (malajski preko niz.) (trskovača), naziv za oko 250 trop. i suptrop., uglavnom drvenastih vrsta iz rodova Bambusa, Phyllostachys, Arundinaria i dr. (por. trave); uzgajaju se kao kulturne i ukrasne biljke; lako i elastično drvo (bambusovina) ima mnogostranu primjenu.