Balzac značenje

Balzac, Honoré de (1799–1850), franc. književnik; jedan od utemeljitelja realističkog romana, oštrouman promatrač ljudskoga društva; u osamdesetak romana, koji tvore Ljudsku komediju, ocrtao više od 2000 likova iz svih slojeva franc. društva. Njegovo djelo, neujednačeno po stilu i tonu, po ukupnom je učinku izvanredan prinos. Otac Goriot; Izgubljene iluzije; Sjaj i bijeda kurtizana; Eugénie Grandet; Seljaci.