baltijska rasa značenje

baltijska rasa, ogranak loze europida; podrase: paleoslavenska i karpatska; raširena u Poljskoj, S i sr. Rusiji, Finskoj i baltičkim zemljama.