balkanizacija. značenje

balkanizacija. 1. geopolit. naziv za specifičnu rascjepkanost na području Balkana. 2. pretjerana usitnjenost teritorija u organizacijskom i društvenom smislu.