Bakunjin značenje

Bakunjin, Mihail Aleksandrovič (1814–76), rus. revolucionar; ideolog anarhizma; suosnivač I. internacionale, iz koje je 1872. isključen.