bakterije značenje

bakterije (grč.) (Bacteriophyta), velika skupina jednostaničnih organizama, na granici između najjednostavnijih biljaka (jednostanične alge) i najnižih životinja (praživotinje); nemaju klorofila ni prave jezgre; množe se dijeljenjem; oblikom kuglaste (koki), štapićaste (bacili), savinute (vibrioni), spiralno zavijene (spirili); žive simbiotski, saprofitski ili parazitski; imaju golemo značenje u prirodi: stvaraju humus, vežu atmosferski dušik, razaraju org. materiju, izazivaju vrenje; uzročnici mnogih zaraznih bolesti (patogene bakterije).