Bakotić značenje

Bakotić, Fulgencije (o. 1715–92), hrv. kipar-drvorezbar, franjevac u Splitu i Ameliji (Umbrija); autor ekspresivnih raspela.