Bakonjska šuma značenje

Bakonjska šuma (madž. Bakony), nisko gorje u SZ Madžarskoj; najviši vrh Körishegy (704 m). Vinogradarstvo. Rudna ležišta.