Baki značenje

Baki, Mahmud (1527–1600), tur. pjesnik; predstavnik »zlatnoga vijeka« dvorske poezije, nazvan »sultanom pjesnikâ«. U Divanu slika onodobni život društva u Carigradu.