Bakhtarān značenje

Bakhtarān (prije Kermanshah), grad u Z Iranu; 693 000 st. Osn. u ← 4. st. Tekst., prehr., metalna (alati), elektrotehn. ind.; proizvodnja sagova; rafinerija nafte.