bakalar, atlantski značenje

bakalar, atlantski (tal.) (Gadus morrhua), jestiva riba koštunjača iz por. bakalara (Gadidae); živi u S Atlantiku; soli se, suši, duboko zamrzava; iz jetre se dobiva ulje bogato vitaminima A i D. B. je najplodnija riba, ženka u toku mriješćenja izbaci o. 9 mil. jaja.