bajuneta značenje

bajuneta (franc.), hladno oružje slično bodežu koje se u pravilu upotrebljava nataknuto na puščanu cijev. Naziv po franc. gradu Bayonne.