bajs značenje

bajs, folklorni gudački instrument sličan violončelu sa 3 žice (G-d-a). U hrv. kajkavskim krajevima ansambl (mužikaši) sastavljen od b. i dvije violine prati ples i pjevanje.