Bajazid I značenje

Bajazid I (zvan Yildirim: Munja) (1347–1403), tur. sultan od 1389; osnivač velikoga Tur. Carstva. Do 1394. osvojio mak., bug. i tesalsko područje; 1396. porazio hrv.-ug. kralja Žigmunda i zapadne križare kod Nikopolja. Pobijedio ga i zarobio 1402. kan Timur kraj Ankare.