Bagdād značenje

Bagdād (arap. Baghdad), gl. grad Iraka i luka na Tigrisu; 4 478 600 st. Ind. tekstila, kože, sagova, prehr. proizvoda; tradicionalni obrti. Očuvan orijentalni dio grada. Sveuč. Rafinerije nafte. Zračna luka. – pov Sagradio ga kalif al-Mansur (762–773); najveći uspon za kalifa Haruna al-Rašida (786–809); sjedište arap. kalifata dinastije Abasida (8–13. st.); mongolski kan Hulagu razorio ga 1258. i ukinuo kalifat; 1393. i 1401. Timur pustoši grad; od 16. st. do 1917. uz kraće prekide pod vlašću Turaka; 1921–58. prijestolnica iračke monarhije, a od drž. udara 1958. gl. grad Republike Irak.