Baden-Württemberg značenje

Baden-Württemberg, pokrajina (Land) u JZ Njemačkoj; 35 752 km2, 10,4 mil. st. Nakon II. svj. rata zapošljava velik broj radnika iz drugih eur. zemalja. Gl. grad Stuttgart. Ind. tekstila, strojeva, el. uređaja, igračaka, vozila, optičkih naprava, satova, te kem., metalna i drvna ind. Turizam. – pov Baden. Verdunskim mirom 843. pripao Njemačkoj; od 1112. markgrofovija, 1495. vojvodstvo; u tridesetogodišnjem ratu okupirali ga Austrijanci i Bavarci; vestfalskim mirom (1648) ponovno samostalan; od 1806. veliko vojvodstvo; 1815. ušao u Njemački savez; 1871. pristupio Njem. carstvu. Württemberg. Grofovija iz 13. st., vojvodstvo od 1495., kraljevina od 1806., a 1871. pristupa Njem. carstvu. – Nakon II. svj. rata nove teritorijalne jedinice: Württemberg-Baden (S Baden i S Württemberg), Baden (J dio Badena) i Württemberg-Hohenzollern (J Württemberg i Hohenzollern), spojene su 1952. u teritorijalnu jedinicu (Land) Baden-Württemberg.