Badalić značenje

Badalić, Josip (1888–1985), hrv. slavist; proučavao utjecaj Dostojevskog, Puškina i rus. lirike na hrv. književnost. Rusko-hrvatske književne studije.