bačvice značenje

bačvice (Cyclomyaria), red planktonskih morskih plaštenjaka prozirna bačvasta tijela; žive po svim morima; poznata nazubljena b. (Dolium denticulatum).