bačvara, velika značenje

bačvara, velika (Dolium galea), grabežljivi dubinski morski puž prednjoškržnjak; najveći (25 cm) u našoj fauni; sekret slinovnica sadrži sulfatnu kiselinu kojom otapa vapnenaste dijelove svog plijena.