Bachman značenje

Bachman, Ingeborg (1926–73), vodeća austr. pjesnikinja 50-ih i 60-ih godina, naklonjena intelektualizmu, simboličkom izražavanju i egzistencijalističkom pristupu ženi. Pisala romane, pripovijetke, radio-drame. Oročeno doba; Dobri duh Manhattana; Malina.