Babukić značenje

Babukić, Vjekoslav (1812–75), hrv. preporoditelj, tajnik Čitaonice i Matice ilirske. Osnova slovnice slavjanske narečja ilirskoga; Ilirska slovnica.