Babilonija značenje

Babilonija, ant. država u J Mezopotamiji. Najstarije pov. stanovništvo Šumerani (← 4. tisućljeće). O. ← 2375. Lugalzagizi ujedinio gradove Umu, Ur, Uruk, Lagaš. U S Babiloniji Akađanin Sargon (← 2350. do ← 2294) organizirao prvu jaku semitsku državu. O. ← 2000. u B. prevladalo pleme Amuru, a Sumu-abu utemeljuje starobabilonsku državu. Njezin najveći vladar Hamurabi ujedinio pod svojom vlašću Šumer, Akad, Elam i Asiriju, te donio tzv. Hamurabijev zakonik. Od ← 15. st. država slabi; provaljuju Hetiti, Kasiti, Asirci, Elamiti, doseljavaju se Kaldejci (← 9. st.). B. je podvrgnuta Asiriji ← 729., ← 689. Sanherib ju je srušio, no kaldejski knez Nabopolazar (← 626. do ← 605) zbacio je asirsku vlast i obnovio babilonsku državu (Novobabilonsko-kaldejsko Kraljevstvo). Nebukadnezar (Nabukodonosor) II. je nakon bitke kod Karkemiša ← 605. osvojio Siriju i Palestinu te ← 587. razorio Jeruzalem; međutim, pohod Perzijanaca pod Kirom II. dokrajčio je babilonsku državu ← 539. za njezina posljednjeg vladara Nabonida.