Babić značenje

Babić, Anto (1899–1974), hrv. povjesničar u BiH. Proučavao povijest srednjovjekovne bos. države i društva te crkvene prilike. Osnovao Katedru za istoriju na Filozof. fakultetu u Sarajevu te udruženje povjesničara BiH (Istorijsko društvo BiH).