Azteki značenje

Azteki, indijanski narod iz jezične skupine nahuatl, najpoznatiji su iz niza starih meks. civilizacija. Javljaju se kao nomadski lovci o. 12. st., u doba raspada države Tolteka. God. 1325. osnivaju Tenochtitlán (danas Mexico). Prvotno rodovski organizirani, u 15. i 16. st. (doba procvata države), prelaze u klasno robovlasničko društvo. Visoko razvijeno poljodjelstvo, obrti (obrada bakra, bronce, zlata, srebra) i trgovina. Bogata kultura (umjetnost, os. arhitektura; slikovno pismo i kalendarski sustav) velikim su dijelom preuzeti od Tolteka. Gl. su im božanstva bog rata i sunca te kiše; bogovima su prinosili ljudske žrtve. Svladao ih španj. osvajač Meksika H. Cortés 1519–21. U Meksiku živi o. 750 000 potomaka Azteka; bave se poljodjelstvom i obrtom (tkalci).