azbestoza značenje

azbestoza (asbestosis), profesionalna bolest (→ pneumokonioza) radnika zaposlenih u rudnicima ili preradbi azbesta; izazvana višegodišnjim udisanjem azbestne prašine koja se taloži u plućima.