Avogadro značenje

Avogadro, Amedeo (1776–1856), tal. fizičar i kemičar; utvrdio (1811) da jednaki volumeni plinova, uz isti tlak i temperaturu, sadrže isti broj molekula (Avogadrova hipoteza); time je prvi uočio molekularnu strukturu materije i postavio jedan od temeljnih kem. zakona.