avizo značenje

avizo (tal.), poštanska ili želj. obavijest o prispijeću robe; obavijest banke o prijenosu Čeka ili mjenice na neku osobu.