aviobiologija značenje

aviobiologija (lat.+grč.), grana biologije koja proučava uvjete opstanka živih organizama u velikim visinama i u svemiru.